Úvod

Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk Vás víta na internetovej stránke

Náš klub sa zameriava na druhú svetovú vojnu napodobňujúcu:

Nemeckú armádu Wehrmacht -Grossdeutschland division

Sovietsku armádu

Slovenská armáda

Partizáni

Týmto prehlasujeme, že nie sme členmi žiadneho hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka, ktoré hlása národnostnú, rasovú či triednu nenávisť voči inej skupine osôb, ani takéto hnutia nepodporujeme !